Op het scherpst van de snede

Snijbranden en andere snijtechnieken voor metaal

metaalbewerking en autogeen snijden

De meest gekende snijbrandtechnieken

Het proces van het autogeen snijden staat in de metaalverwerking bekend onder verschillende namen zoals oxy- acetyleen snijden, snijbranden en nog diverse andere. De techniek wordt toegepast voor het snijden van een groot aantal soorten metalen. Naast deze techniek maakt men ook gebruik van meer geavanceerde technieken zoals lasersnijden. Deze techniek werd ontwikkeld voor materialen die niet met de snijbrander kunnen bewerkt worden omwille van hun eigenschappen. Zo worden aluminium en hoog gelegeerd staal gesneden door gebruik te maken van de plasmasnijder. Men past deze methode ook toe voor het verwerken van dunne staalplaten. Snijbedrijf Koetsier is specialist wat betreft autogeen snijden en plasmasnijden; voor alle andere vormen van metaalbewerking en snijbranden verwijzen wij u graag door naar onze betrouwbare partners.
 

Autogeen snijden versus plasmasnijden


Autogeen snijden is een thermochemisch proces waarin een intense hittebron aangevuurd wordt met pure zuurstof. De zuurstof moet een zuiverheidsgraad van 99.5% hebben om de snijsnelheid optimaal te houden. Snijbranden wordt in de metaalbewerking toegepast voor het snijden van verschillende soorten die een gemeenschappelijk kenmerk hebben: het smeltpunt van het materiaal moet lager zijn van de maximale temperatuur die de snijbrander kan bereiken. Meestal ligt die temperatuur rond de 2750°C terwijl het smeltpunt van bijvoorbeeld aluminium rond de 650 graden ligt. Het snijbranden is zeer geschikt voor het snijden van plaatwerken tot 5 cm dik. Voor dunnere materialen gebruikt men tegenwoordig de techniek van het plasmasnijden. Het is een techniek die moeilijker te beschrijven is. Vooreerst moet je weten wat plasma is. Om het eenvoudig te zeggen, naast vast, vloeibaar en gasvormig is plasma de vierde toestand waarin een materiaal kan voorkomen. De gasvormige toestand van het metaal ontstaat door het toevoegen van energie. Het ontwikkelde gas is elektrisch geleidend en wordt door de plasmasnijder benut om een schoon en snel snijproces te generen. Door een kleine spuitopening ontstaat er een gasstroom die temperaturen tot 40000°C kan bereiken. De gasstroom, ook plasma-jet genoemd gaat met een enorme snelheid over het te snijden materiaal en blaast tegelijk het snijafval weg. Zo ontstaat en nog zuiverder snijoppervlak dan bij het snijbranden. In de metaalbewerking hangt het resultaat af van verschillende parameters. Een belangrijke voorwaarde is de vaardigheid en kennis van de operator. Zowel met een snijbrander als bij het plasmasnijden moeten hij de basisprincipes beheersen. Ook perfect onderhouden materiaal is een garantie op kwaliteit. Het zijn juist deze belangrijke voorwaarden die wij de klant kunnen bieden. We werken met getraind personeel en met kwaliteitsvol materiaal.

 

Neem een kijkje op ons overzicht of neem snel contact op.

Autogeen metaal snijden

Wilt u meer informatie over de diensten van Snijbedrijf Koetsier uit Kesteren?

Bel 0488–483595 of stuur een bericht.

Neem direct contact op